مانتو چپ و راستي يقه دراپه به روش خانم عمراني

 

در اين بخش از سايت  هنر خياطي مي خواهيم براي علاقه مندان به فيلم آموزش خياطي روش دوخت مانتو چپ و راستي را آموزش دهيم پس با ما در ادامه همراه باشيد.
ميزان پارچه: ۲ قد مانتو + cm 20
الگو و برش: الگوي پايه بالاتنه جلو را رسم مي‌كنيم. قد آن را اضافه كرده و آن را cm 5 فون مي‌كنيم. از خط كارور، cm 32-30 از الگو بيرون رفته و به صورت هلال به خط پايين مانتو وصل مي‌كنيم. اگر خواستيم پايين مانتو محفوظ‌تر باشد، مي‌توان اين هلال را گردتر رسم كرد. (خط چين)
خط‌كش را روي گودي يقه گذاشته طوري كه از گوشه گردن بگذرد و يك خط مي‌كشيم. در امتداد اين خط، به اندازه يقه الگوي پشت بالا مي‌رويم. از اين نقطه گونيا كرده و cm 12-10 بيرون مي‌رويم. از اين خط cm 5/1 بالا رفته و به پشت يقه وصل مي‌كنيم. حال از اين خط جديد به خطي كه از كارور بيرون آمده وصل مي‌كنيم. (شكل ۱)
براي ايجاد حالت دراپه، خط يقه را نصف كرده و به حلقه ول مي‌كنيم.

از طرف يقه اين خط را قيچي مي‌كنيم به طوري كه در حلقه به يك نقطه وصل باشد. قسمت بالا را ثابت نگه داشته و قسمت پايين را آنقدر حركت مي‌دهيم تا خط يقه حدود cm 75-70 شود. خط جديد يقه را با خط‌كش رسم كرده و آن را آرايش داده و كمي هلال مي‌كنيم. در اين مورد مي توانيد با تهيه مجموعه آموزش خياطي خانم عمراني اطلاعات بيشتري را كسب نماييد.
براي قسمت پشت هم فقط الگو را cm 5 فون مي‌كنيم. (شكل ۳)
الگوي پشت و جلو را روي پارچه گذاشته و با cm 1 زاپاس برش مي‌زنيم.
دوخت: خط وسط پشت يقه را مي‌دوزيم. سرشانه‌ها را به هم وصل كرده و پشت يقه را به يقه پشت لباس مي‌دوزيم. مجدداً پشت يقه را تا كرده و به يقه پشت وصل مي‌كنيم. خطوط پهلو را مي‌دوزيم. در انتهاي يقه قسمت زير و پهلو سمت راست (مابين سينه و كمر) بند وصل مي‌كنيم. در انتهاي يقه قسمت رو (سمت راست) و روي خط كارور قسمت زير (سمت چپ) دكمه قابلمه‌اي مي‌دوزيم.اين بخش به خوبي و به صورت كامل در مجموعه خياطي خانم عمراني توضيح داده شده است.

 

مانتو آستين كيمونو دامن طرح دراپه به روش سيما عمراني
ميزان پارچه: ۳ قد با عرض ۱۵۰
الگو و برش: از يك الگو براي پشت و جلو استفاده مي‌شود، با اين تفاوت كه براي يقه جلو، از گودي گردن به اندازه بازي يقه، دلخواه پايين مي‌آييم و cm 2 براي دكمه‌خور به وسط جلو اضافه كرده و از گوشه گردن به بازي يقه وصل مي‌كنيم. قد را اضافه كرده، cm 7-5 براي سجاف از پايين لباس و از سرشانه وارد الگو شده و به هم وصل مي‌كنيم.
از خط كمر، cm 8 از الگو بيرون رفته و يك خط صاف تا پايين مي‌كشيم.

اين cm 8 روي پشت و جلوي دامن پيلي مي‌خورد. حال خط كمر الگو را مي‌چينيم. تكه بالا را يكبار با هلال يقه پشت روي دولاي بسته براي پشت لباس برش مي‌زنيم و يكبار با بازي يقه جلو و دكمه‌خور روي دولاي باز براي جلو لباس برش مي‌زنيم.در اين زمينه توصيه مي كنيم علاوه بر تماشاي مجموعه تصويري ايشان حتما از مجموعه كتاب خياطي سيما عمراني نيز استفاده نماييد.